Burs Başvurusu

Değerli öğrencilerimiz,

Vakfımızın 2023-2024 akademik yılı burs başvuruları 4 Eylül- 5 Ekim 2023 tarihleri arasındadır. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için burs miktarı 9 ay süre ile (Ekim-Haziran ayları arasında) aylık 1.000 TL olarak belirlenmiştir. Vakfımıza ilk defa başvuruda bulunacak ve geçtiğimiz dönem vakfımızdan burs almış olan öğrencilerden istenilen belgeler aşağıda yer almaktadır. Başvuru yapmak isteyen ve bursu devam eden öğrencilerin gerekli belgeleri en geç 15.10.2023 tarihine kadar www.microfon.co adresine yüklemesi gerekmektedir. 

Bursu almaya hak kazananlar 15 Kasım 2023 tarihinde www.tuncelivakfi.org ve www.microfon.co web sayfaları aracılığı ile ilan edilecektir.

 

İlk Başvuru Yapanlar İçin İstenen Evraklar;

 1. Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı Bursu Başvuru Formu (www.microfon.co  adresinde elektronik olarak mevcuttur),
 2. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç belgelerinin örneği, (Puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını/puanlarını gösteren belge örneği (e-devlet ve ÖSYM ‘den alınabilir.),
 3. Üniversite öğrencileri için yerleştiği yükseköğretim kurumunu gösteren YKS Belge örneği (e-devlet veya ÖSYM'den alınabilir.)
 4. Lise öğrencileri için LGS’de % 1’lik dilimde yer aldığını gösteren belge,
 5. Devam edeceği sınıfı gösteren Öğrenci Belgesi (e-devletten alınabilir.),
 6. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge) (e-devletten alınabilir.),
 7. Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:
   1. Çalışan anne ve baba için; onaylı maaş bordrosu (kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir),
   2. Serbest çalışan anne-baba için; son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.),
   3. Emekliler için; aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir )

Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.

   1. Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için; Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devletten alınabilir.) e-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi).
   2. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için; ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı Sayfasından alınabilir.)
   3. Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki, hisse ve m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (mutlaka e-devletten alınmalıdır.)

 Not : (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir. (Mutlaka e-devletten alınmalıdır.)

   1. Anne ve baba adına araç varsa, araç kayıt belgesi; yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü. (mutlaka e-devletten alınmalıdır.)
 1. Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği.
 2. Not: Anne, baba dışında (anane, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması ve forma eklenmesi gerekmektedir.

Vakfımızdan Bir Önceki Dönem Burs Alanlar İçin İstenen Evraklar;

Evrakların en geç 5 Ekim 2023 tarihine kadar www.microfon.co adresine yüklenmesi gerekmektedir.

 • Öğrenci belgesi
 • Transkript 
 • www.microfon.co ya ilgili tarihlerde evraklarını yüklemeyen öğrenciler burstan çekilmiş sayılacaktır.

 

 

2023-2024 Öğretim Yılı Burs Başvuru Koşulları

 

 • * Başvuruda bulunacak kişinin ya da ebeveynlerden birinin Tunceli ili nüfusuna kayıtlı olması/ doğumlu olması (kimliğinizde Tunceli yazmıyorsa e-devletten nüfus kayıt örneği alınız),
 • * Devlet üniversitelerinin lisans programlarından birine kayıtlı olmak,
 • * Vakıf üniversitelerinin lisans programlarından birine tam burslu kayıtlı olmak,
 • * Maddi olanaklarının eğitimini karşılamaya yeterli olmaması,
 • * Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak (Kredi ve Yurtlar Kurumundan karşılıklı alınan öğrenim kredisi ve bursu bu kapsamın dışındadır.)
 • * Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfından başka kardeşin burs almıyor olması,

 

Ara Sınıflar İçin:

 • * Genel not ortalaması 4.0 üzerinden en az 2.50 olmak (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 65 olmak),
 • * Genel not ortalamasının en az 2.50 olması durumunda 1 den fazla başarısız dersi bulunmamak,
 • * Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrenciler için; başarılı olarak geçmiş olmak,
 • * DGS ile yerleşen öğrenciler için: İki yıllık mezuniyet ortalamalarının en az 2.80  (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması,
 • * İkinci öğretim öğrencileri için: İkinci sınıfa geçmiş olmaları ve genel not ortalamalarının en az 2.80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir. 

 

Başvuruları Değerlendirilmeye Alınmayacaklar

 • * Vakıf üniversitelerinde ücretli okuyan öğrenciler,
 • * Ön lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler,
 • * Açık öğretim/Uzaktan öğretim öğrencileri,
 • * Ücretli, değişim programlı bölümlerde öğrenim görenler,
 • * Dört yıllık lisans programından mezun olup ikinci kez lisans eğitimi görenler,
 • * Genel not ortalaması 2.50'nin altında olanlar,
 • * Genel not ortalaması en az 2.50 olsa bile 1'den fazla başarısız dersi olanlar,
 • * Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı’ndan burs almaya devam eden kardeşi olanlar.

 

 

Burs Başvurusu için Tıklayınız