HAYDAR AKÇELİK KIZ ÖĞRENCİ YURDU PROJESİ

20.03.2017 tarihinde Genel kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

          Her toplum hakkında belirgin bir takım  sosyolojik algılar vardır ve genellikle bu   algılarla bilinir, tanınır ya da tarif edilir. Dersim için  önde gelen algı kuşkusuz eğitimdir.  Bugün Türkiye’nin ve hatta dünyanın neresinde Dersim adı geçse, eğitim ilk akla gelen imgelerden birisidir. Bu imge çoğunlukla “okuma yazma oranının yüksek olması” ile ifade edilir. Elbette bu yargı da doğrudur fakat sözkonusu olan salt bundan ibaret bir üstünlük değildir. Bilakis bu toplumun geleneğinde eğitimin özel bir yerinin olmasıdır. Bu yüzden gerek orta öğretim gerekse üniversite sınavlarında her seviyede Türkiye birincileri çıktığı gibi çok sayıda bilim insanı, edediyatçı, akademisyen, sanatçı da bu kültürel geleneğin içinden çıkmıştır, çıkmaktadır.  Bu anlamda Dersim toplumu her zaman “okumaya”  özel bir ilgi göstermiştir.

            Kuşkusuz üniversite eğitimi bütün bu geleneksel ve formel eğitim serüveni içerisinde her zaman daha seçkin bir yer almıştır.  Üniversitede okuyan  insanların mumla arandığı 1940’lı yıllarda bile,  bütün dezavantajlı durumlarına rağmen üniversitede okuyan Dersimli gençler vardı. Türkiye’deki üniversite sayısının daha 4-5 adet olduğu günlerde bunların her birinde Dersimli öğrencileri görmek mümkündü. Hemen tamamı, karda kışta, fırtınada, yağmurda  saatlerce yol yürüyerek gittikleri okullardan mezun olarak bu üniversitelere gelebilmişlerdi. Her biri için eğitim önemliydi ama ait oldukları toprak ve toplumsal coğrafya da en az eğitim kadar önemliydi. Bu yüzden birbirlerini bulmaları da zor olmadı. Çabuçak harekete geçtiler, seslerini, yeteneklerini, emeklerini birleştirmeye çalıştılar, örgütlendiler.

            1952 yılında Ankara’da, 1957 yılında İstanbul’da kurulan Tunceli Kültür Dernekleri bu çabanın en anlamlı örnekleridir. Bu derneklerin kurucusu ve çoğunluğu üniversite öğrencisi olan gençler   daha o yıllardan başlayarak bir Tunceli Öğrenci Yurdu inşa etmek için arayış içine girmişlerdir.

            Dolayısıyla bir öğrenci yurdu inşa etme fikri, Dersimlilerin eğitim serüveninde  her zaman merkezi bir yerde durmuştur. İstanbul ve Ankara’daki Dersimli öğrenciler tarafından bu amaçla geceler yapılmış, kampanyalar düzenlenmiş, gazeteler çıkarılmıştır.   

            Vakfımızın bugün İstanbul Feriköy’de inşaat çalışmaları yapılan arsası, idealist ve memleketine sevdayla bağlı bu gençler tarafından öğrenci yurdu yapmak amacıyla alınmıştır.  

            Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı, 1950’li yıllarda İstanbul’da başkanlığını Avukat Haydar Özdemir’in yaptığı Tunceli Kültür ve Dayanışma Derneği’nin oluşturduğu birikim üzerinden 1990 yılında yine İstanbul’da kurulmuştur. Kuruluş başvurusu 1990 yılında yapılan vakfımızın tüzel kişiliği 18.07.1991 tarihli Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı ile tescil edilmiştir.

            Kurucu Başkanlığını Av Haydar Özdemir’ in yaptığı vakfımızda daha sonra sırayla Nadir AKÇELİK, Hüseyin YÜKSEL, Cemal ALTUN, Nurettin KARACA, Mehmet Ali KANKOTAN ve  Kazım ARIK  Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmışlardır. Şu anda Yönetim Kurulu Başkanlığını  Kadriye AKÇELİK yürütmektedir.

            Vakfımız, Tunceli Belediyesi ile sözleşme yaparak, 1950’li yıllarda Tunceli Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından satın alınan arsa üzerinde yap-işlet-devret modeli ile 49 yıllığına vakıf binasını inşa etmiştir.  

            Vakfımızın iki ana amacından biri eğitim alanında tüm Türkiye’de  öğrencileri desteklemektir. Kurulduğu günden bu yana 4000’e yakın üniversite öğrencisine burs vermiştir. Ayrıca 1522 lise öğrencisini de üniversite hazırlık kurslarında vakfımızdan destek almıştır.

            Vakfımız bugün toplumsal yarar üretme çabalarını yeni ihtiyaçlara göre daha da geliştirmeyi hedeflemiştir. Bu bağlamda Dersim’de bir yüksek öğretim kurumunun inşa edilmesi için yoğun girişimlerde bulunmuştur. Tunceli Üniversitesi adıyla kurulan, şimdiki Munzur Üniversitesi’nin kuruluşunda Sayın Mehmet Ali Kankotan ve Sayın Kazım Arık’ın başkanlıkları döneminde vakfımız kentimizdeki üniversiteye müdahil olmuş; bir dizi kurumla toplantılar düzenlemiş, Dersimli akademisyenlerden oluşan son derece değerli bir iletişim ağı  oluşturmuştur. Vakfımızın üniversiteyle olan bu yakın ilgisi sayın Kadriye Akçelik’in ilk dönem başkanlığındaki yönetim tarafından da devam ettirilmiştir.

            Dersim’de bir öğrenci yurdu inşa etme fikri de bu dönemde vakfımızın gündeminde somut olarak yer almıştır. Şehirde bir üniversitenin kurulması ve binlerce öğrencinin Dersim’e gelmeye başlaması bu gündemi hızlandıran faktörlerden biri olmuştur.

            Vakıf tarafından Munzur Üniversitesi öğrencilerine hizmet vermek üzere bir yurt yapılması kararı alındıktan sonra uygun arazi arayışına başlanmış; birçok resmi görüşme ve bürokratik işlemlerin sonucunda 16  Mayıs 2016 tarihinde Tunceli merkez, Aktuluk (Türüşmek) Mahallesinde, üniversiteye 1 km. mesafede toplam 12.318 m2 büyüklükte iki adet hazine arazisi vakfımıza tahsis edilmiştir.

            Araziden geçen dere hattı ve yüksek eğime paralel yerleşen projemiz; tek kişilik, iki kişilik ve üç kişilik olmak üzere toplamda 106 oda ve 224 kişi kapasitelidir. Kütüphane, etüd merkezi, kafeterya, yemekhane,  spor salonu, sauna ve çamaşırhane gibi sosyal donatılara sahip olan projemizin toplam inşaat alanı 5910 m² olup,  peyzaj alanı ise 5840 m²’dir. Tüm donatı ve  uygulamalar doğal ve sosyal doku ile uyumlu olarak dizayn edilmiştir. Vakfımıza tahsis edilen arazinin bir parselinde gelecekte bir  ortaöğretim koleji inşasını planlamaktayız.

            Ekim 2016 ayında arazide kısmi hafriyat yapılması suretiyle inşaat çalışmalarına fiilen başlanmış bulunan HAYDAR AKÇELİK KIZ ÖĞRENCİ YURDU’nun temeli önümüzdeki Nisan ya da Mayıs ayında atılacak ve yıl sonunda tamamlanacaktır. Hedefimiz 2017-2018 öğrenim yılının bahar döneminde öğrenci kabulüne başlamaktır.

            Sonuç olarak,  bizler Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı  olarak, yıllar önce çok zor şartlarda gurbetteki üniversitelerde okuyan Dersimlilerin öğrenci yurdu hayalini Dersim’de gerçekliğe dönüştürme aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Bu hayalin birçok özel anlamı vardır.

            Birincisi, vakfımızın ve dolayısıyla Dersimlilerin kollektif çabasıyla ilk kez Dersim’de bir öğrenci yurdu inşa ediliyor. Böylece vakfımız da  kendi topraklarına kazandıracağı  bir eser ile somut bir şekilde  görünür olacaktır. Vakfımızın projeleri  sadece bir öğrenci yurdu ile sınırlı kalmayacak ve en büyük değerimiz  olan kollektif gücümüzle başka çalışmalara da imza atacağız.

            İkincisi, geleneğimiz ve kültürümüze de uygun olarak tercihimizi bugün için bir kız öğrenci yurdu inşa etmek yönünde kullanıyoruz.  

            Üçüncüsü, bu yurt sadece Dersimli öğrencilere değil, üniversitede okuyan tüm ihtiyaç sahibi öğrenciler için bir yuva ve kültür mekanı hissiyatı verecek tarzda işleyecektir. Bu anlamda, gücümüz ölçüsünde tüm misafir öğrencilerimize de sunulmuş bir hizmettir.

            Dördüncüsü, bu yurt salt bir barınma yeri olmayacak; bilakis üniversite ve kentteki kültürel aktivitelerin taşındığı bir mekan olacaktır. Dışlayıcı tutum ve pratiklerden uzak olarak, bütün renkleriyle her türlü akademik etkinliklerin de mekanı olacaktır.

            Şu anda yoğun bir şekilde girişimlerimizi sürdürdüğümüz VERGİ MUAFİYETİ  TANINAN VAKIF statüsünü kazandığımız andan başlayarak “doğasında eğitim olan” bu toplumun kamusal yarar üretme çabalarını Türkiye’nin her tarafına taşımayı arzulamaktayız. Haydar Akçelik Kız Öğrenci Yurdu bu yönüyle vakfımızın tüm Türkiyeye mesajıdır.

            Bütün dostlarımızı, hemşehrilerimizi, eğitim gönüllülerini ve ilgili kamusal kurumları bu eserimizin hayata geçmesi için dayanışmaya davet ediyoruz. Projeye nakdi  destek vererek katkıda bulunmak isteyen eğitim gönüllüleri vakfımızın banka hesap numaralarına bağışta bulunabilirler.  İnşaat malzemesi, mefruşat vs. ayni katkıda bulunmak isteyen dostlarımız bizimle irtibata geçebilirler.

İlgili Terimler :
Yorumlar
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.ÇAĞRI...

TÜRKİYE’NİN AYDINLIK YÜZÜ TUNCELİ’NİN ÇAĞDAŞ DÜŞÜNEBİLEN ZİHİNLERE, ETKİNLİKLERE VE ARAÇLARA İHTİYACI VAR!

BU İHTİYAÇLARI KARŞILAMA SÜRECİNE, TUNCELİ EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI, TÜRKİYE VE DÜNYANIN DEĞİŞİK ÜNİVERSİTELERİNDE GÖREV YAPAN ONLARCA TUNCELİLİ ÖĞRETİM ÜYESİNİ BİR ARAYA GETİREREK MÜTEVAZI BİR KATKIDA BULUNMAYI AMAÇLIYOR.

BURADAN ALDIĞI GÜÇLE TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ’NİN KURULUŞ SÜRECİNE BU KENTİN BEKLENTİLERİNİ VE İDEALLERİNİ TEMSİL EDEREK KATILAN VAKFIMIZ, ŞİMDİ ÇALIŞMALARINI YERELE TAŞIYOR.

BUGÜNE KADAR TÜRKİYE’NİN ONLARCA ÜNİVERSİTESİNDE OKUYAN BİNLERCE TUNCELİLİ ÖĞRENCİYİ DESTEKLEYEN TUNCELİ EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI, ŞİMDİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ’NDE OKUYACAK ÖĞRENCİLERİN BARINMA İHTİYACIYLA İLGİLİ BİR ÖĞRENCİ YURDU İNŞA ETMEYİ AMAÇLIYOR!

AYNI ZAMANDA VAKFIMIZIN KURUCULARI ARASINDA YER ALAN İŞADAMLARIMIZIN ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLMEKTE OLAN 500 KAPASİTELİ ÖĞRENCİ YURDUNUN İNŞASINI EĞİTİM VE SAĞLIK ALANINDA BAŞKA PROJELER VE YATIRIMLAR TAKİP EDECEKTİR.

BÜTÜN BU ÇALIŞMALARDA KENTİMİZLE İLGİLİ KURUMLARIN DESTEĞİNİ HİSSETMEYİ ARZULUYOR VE KALBİ BU KENT İÇİN ATAN TÜM DOSTLARIMIZI VAKFIMIZLA MADDİ VE MANEVİ DAYANIŞMAYA ÇAĞIRIYORUZ.

Sitemizde En Çok Okunan İçerikler

BASINA VE KAMUOYUNA ZORUNLU AÇIKLAMAUlusal ve yerel basında son günlerde “ HAYDİ TORUN
Yusuf Cengiz’in Ardından…
Yusuf Cengiz’in Ardından… Gidenlerin ardından iyi şeyler söylemek adettir ama
İHALE İLANI  TUNCELİ EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI İHALE İLANI   Vakfımız tarafından Projelendirme ve

Sitemizde En Çok Yorumlanan İçerikler

Tarihçe
TarihçeTunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın kuruluşu 1950’li yıllarda İstanbul’da
Vakfımızın 2015 yılı Genel Kurulu yapıldı
Vakfımızın 2015 yılı Genel Kurulu yapıldıVakfımızın 2015 yılı faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul
BAŞKANIN MESAJI
BAŞKANIN MESAJINEDEN EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI Vakıf, kişiler veya kurumlarca kurulmuş,
Vakıf Arsasının Tarihçesi
Vakıf Arsasının Tarihçesiİstanbul’da, 1957 yılında, Mehmet Turgut (Hozatlı Kurukahveci Mehmet Efendi)

Son Yapılan Yorumlar

Tarihçe için Cemal şah diyorki;

Başarılar. selamlar. kolaylıklar diliyorum

Vakıf Arsasının Tarihçesi için Hüseyin diyorki;

Başarılar dilerim. selanlar sevgiler.

Vakfımızın 2015 yılı Genel Kurulu yapıldı için Haydaran diyorki;

Başarılar diliyorum. sevgiler.
  • Fotoğraf Arşiivimizden