2015 YILI FAALİYET RAPORU

TUNCELİ EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI

2015 YILI 25. SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURULU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
27martkongretaksimDeğerli üyelerimiz:

Vakfımızın 25. Seçimli Olağan Genel Kuruluna hoş geldiniz.

Hepinizi Yönetim Kurulumuz adına saygıyla selamlıyorum.

Vakfımız, kuruluş amacına uygun faaliyetlerinde bulunma azmimiz devam etmektedir.

Bu amaçla Vakfımızın Kamu nezdinde ve olası kredi işlemlerinde rahat hareket etmesi için , Cumhuriyet Mahallesi Ergenekon Caddesi No: 104/6 Feriköy – Şişli / İstanbul adresindeki vakıf binamız yeniden değerlendirilmeye tabi tutuldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Lisanslı LOTUS GAYRIMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. firmasının yaptığı 19.02.2014 tarihli ve 563 nolu Değerleme sonucunda mevcut haldeki İş hanı yeniden değer artışı yapılarak 5.519.790.60 TL ( Beş milyon beş yüz on dokuz bin yedi yüz doksan lira altmış kuruş ) olarak tespit edilmiştir. Bu rakam Vakıf Öz Kaynaklarına eklenmiştir.

Sonuçta Vakfımızın muhasebe kayıtlarında,

Öz Kaynaklarımızın Toplamı : 6.403.431.94 TL (Altı milyon dört yüz üç bin dört yüz otuz bir lira doksan dört kuruş)

Bilindiği üzere, Vakfımızın Tunceli İli Merkez Aktuluk Mahallesinde mülkiyeti hazineye ait olan, 15.500,00 M2 yüzölçümlü taşınmazın 13.651,15 m2 lik kısmı 12.03.2014 tarih 91584446–310–62–3129–167991 sayılı yazıyla T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Öğrenci Yurdu yapılmak üzere vakfımıza tahsis edilmişti.

Milli Emlak Müdürlüğünün Arsa Tapu Tahsis Belgesi vermemesi üzerine Yatırım Teşvik Belgesinden faydalanma ve arazideki kamusal sorunları çözmek için Ankara’da bulunan Hazine Müsteşarlığı ve Milli Emlak Genel Müdürlüğünde yazışmalar elden takip edilerek, Vakıf lehine karar çıkarılması sağlanmıştır.

Arsanın tahsisi üzerine, 09.04.2014 tarihinde, Tunceli İl Özel İdaresi ile ,  1179 nolu Taşınmazın Ön İzin Sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu arsanın Mevzi İmar Planı için Tunceli Belediyesine yapılan müracaatımız sonunda,

Tunceli Belediye Başkanlığı Meclisinin 08.05.2014 tarih 29 karar sayılı olur yazısı tarafımıza verilmiştir.

Belediye Meclisi kararı sonrasında Konuyla ilgili çalışmalarımız devam ederken, yapılan ihale ile Zemin Etüdü yaptırılmıştır. Su ve Kanalizasyon için Tunceli Belediyesine başvuru yapılmıştır.

Taşınmazın içinden geçen kuru derenin ıslahı içinde DSİ’ne (Devlet Su İşleri) başvuru yapılmıştır.

Tunceli’de yapacağımız Öğrenci Yurt  İnşaatına başlama hazırlıkları yapılırken aynı zamanda hemşerimiz olan mimar Dara KIRMIZTOPRAK la  12.02.2015 tarihinde, üyelerimizden Sayın Yılmaz Gündoğan ve Sayın Veli Aslanın da desteği ile  görüşme yapılmıştır.  Dara bey; Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı Öğrenci yurdu Yerleşkesinin  1/500 ölçekli Mimari Açıklama Rapor taslağını Vakfa sunmuştur. Bu çalışması ile ilgili Vakfımızdan herhangi bir ücret talep etmemiştir. Kendisine teşekkür ederiz.

Projenin uygulaması Yönetim Kurulu kararı ile , GİRİD  TASARIM  MÜH.  MİM. İNŞ. LTD ŞTİ.  firmasına 100.000 (yüz bin) TL+KDV bedelle 22.04.2015 tarih ve 43 nolu karar ile sözleşme imzalanmıştır.

Statik Betonarme proje yapımı ise , ONTÜ  İNŞAAT  MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK  SAN. Ve TİC. LTD ŞTİ. Firmasına 45.000(Kırk beş bin)TL+KDV bedelle 15.05.2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Mekanik Proje hazırlama ve uygulama işi için TURBO MÜHENDİSLİK  MAK.  SAN. AŞ.  nin Yönetim Kurul Başkanı Sayın Hüseyin Kaya 135.000 (yüz otuz beş bin )TL+KDV ile teklif sunmuştur. Karşılıklı görüşmelerimiz sonucunda bu işi Vakıf için  bilabedel yapacağını kabul etmiştir. Kendisine  teşekkür ederiz.

Yurt  İnşaatının Elektrik projesi için GEN.  MÜHENDİSLİK  MÜŞAVİRLİK  TAAHHÜT  VE TİCARET  LTD. ŞTİ. tarafından 78.000( Yetmiş sekiz bin ) TL teklif vermiştir.

17.04.2015 Tarih ve 1250 nolu Tunceli Defterdarlığı onay yazısı ile Vakfımız arasındaki ön izin sözleşmesi 08.04.2016 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yapılacak Öğrenci Yurdu yatırımında KDV avantajından faydalanmak ve Ticari Faaliyette bulunmak amacıyla 08.04.2014 tarihli Vakıf  Yönetim Kurulu, TUNCELİ EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETME kurulması kararını almıştır. 26.06.2014 tarih, 8599 nolu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Sayfa:2311 de Tescil edilerek faaliyete geçmiştir.

Vakfımız bir önceki yönetim döneminde kiracıların tahliyesinden sonra, Feriköy’deki binamızın kiraya verilmesi gerekirken, gelen kiracıların deprem yönetmenliğine uygunluk raporu istediklerinden dolayı kiraya verilememiştir.

Bunun üzerine Başkanımız Kadriye AKÇELİK kendi imkânları ile Deprem Analiz raporu yaptırmıştır. Rapor sonucu binamızın Deprem Yönetmeliğine uygun bir yapıda olmadığı anlaşılmıştır. Konu Tunceli Belediye yetkilileri ile müzakere edilmiş olup ve bunun sonucunda , Tunceli Belediyesinden yetkili kişiler İstanbul’a gelerek binayı yerinde görmüşlerdir.

İncelemeler sonucunda Belediye yetkilileri; Mevzuatı yerine getirebilecek imkân ve olanaklarının olmadığı  açıklamasını sözlü olarak Vakfımıza iletmişlerdir.

Uzun süren arayışlardan sonra nihayet Deprem yönetmeliğine uygun şartlarda binayı onarmayı üstlenen kiracı adayı firma ile görüşmeler başlanmıştır.

Ancak bir süre sonra Kiracı firma Vakfımıza ikinci bir öneri sunarak, Binanın onarılması yerine binanın yıkılıp yeniden yapılmasını teklif etmiştir. Bu konu Vakıf Yöneticilerimiz ve üyelerimiz arasında tartışılıp, müzakere edilerek kabul görmüştür.

Binanın yıkılıp yeniden yapılmasının gerçekleşmesi için yeni bir Meclis Kararı gerekmiştir.

Bu İşlemlerin yapılması için Yönetim Kurulumuz , Tunceli Belediyesine başvurarak gerekli Meclis kararının çıkarılması talebinde bulunmuştur.

Meclis kararının çıkarılması aşamasında,  Vakıf Başkanımız Kadriye AKÇELİK ile  Yönetim Kurulu üyelerimiz heyet halinde Tunceli’ye gitmişlerdir.

Tunceli’de bulunan Yönetim Kurulu üyemiz Hüseyin ÖZ’ün de katılımıyla, Kurum ve Kurum temsilcileriyle temaslarda bulunulmuştur.

Ayrıca Vakıf  Başkanı , Yönetim Kurul Üyeleri ve üyelerimizden Sayın  M. Celal BAYKARA’nın da içinde bulunduğu bir heyet , 2014 yılında Tunceli’ye giderek,  Tunceli Belediye Eş Başkanları  Sayın Mehmet ALİ BUL , Sayın  Nurhayat ALTUN ve Meclis üyeleriyle temaslarda bulunarak,  projelerimiz ve amaçlarımız konusunda bilgilendirilmişlerdir. Bu bilgilendirmede hem Vakfımızın tarihçesi, hem de arsayı edinme koşulları anlatılmıştır.

Vakıf gelirinin %35 payı Tunceli Belediyesine ödeniyorken,  bu pay bir önceki Belediye yönetimi döneminde %5’e düşürülmüştür.

Ancak binanın yıkılıp yeniden yapılma kararının meclis gündemine alındığı oturumda, Sürpriz bir şekilde bu konu tekrar gündeme alınmış ve bu pay tekrar eski seviye olan %35’e çıkarılmıştır. Kar payının tekrar %5 seviyesine çekilme öneri ve çabalarımız devam etmektedir. Nihayetinde Tunceli Belediye Meclisi: “Karara bağladığımız bir konuyu aynı yıl içine tekrar gündeme alamayız” diyerek yine meclis kararıyla alacaklarını bir yıl süre ile dondurmuşlardır.

Tunceli Belediyesinin talebi üzerine Kiracı firmanın temsilcisiyle birlikte Tunceli’ye gidilerek Vakıf binasının imarı ve kiracının faaliyeti konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Tunceli Belediye Meclisi binanın yıkılıp yeniden yapılması konusunda karar çıkarınca, aşağıdaki şartlarda Kiracı Firma ile yeni bir Kira Kontratı yapılmıştır. Buna göre:

1-Vâkfımızın binası Apart Otel ve Otel / İşyeri olarak yapılacaktır.

2-Kira ve binanın yeniden yapım süresince geçerli olmak üzere Kiracıdan 1.000.000. ( Bir milyon ) TL’lik Teminat Mektubu alınmıştır.(22.09.2015 tarihinde yenilenmiş olup süresi 1 yıllıktır.)

3- Kira süresi Yirmi yıldır.

4- Aylık kira bedeli 40.000 TL. (Kırk bin)dir.

5-Kira başlangıcı 15.10.2014 tür. Başlangıç tarihinden itibaren altı ay kira alınmayacaktır.

Vakıf binasının kiraya verilmesinden sonra binada bulunan Vakıf bürosunun yeni bir adrese taşınması gerekliydi. Bu süre içinde satılık uygun bir adres bulunana kadar Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Hüseyin Yüksel iki aylık bir süre zarfında sahibi bulunduğu Bade Otelde ofis yerini Vakfımıza bedelsiz tahsis etmiştir.

Bu süreçte yapılan arayışlar sonunda Abide-i Hürriyet Mahallesi 118 numaralı binanın 4. Katının 8. Dairesi Vakıf adına satın alınması kararı alınmıştır. Ancak daha sonra geçmiş dönem başkanı,  yönetici ve üyelerimizle yapmış olduğumuz görüşmeler sonunda mevcut yerin satın alınmasından vazgeçilmiştir.

Vakfımızın acil bir yere ihtiyacı olduğundan Yönetim Kurulumuzdan,  üç üye mevcut yeri satın alarak, Mart/ 2015 de yaptığımız Olağan Mali Genel Kurula kadar kira almamak koşuluyla Vakıf merkezi söz konusu adrese taşınmıştır.

Daha sonra kira giderlerinin oluşmaması için Başkanımız Kadriye Akçelik, hem Vakıf  hem Vakıf İktisadi işletmesi merkezini  mülkiyeti kendisine ait olan Kadıköy/Hasanpaşa da ki adrese taşınmasını , 24.Mali Genel Kurulda teklif etmiştir. Genel  Kabul gören teklif sonucu Vakıf ve Vakıf İktisadi işletmesi adresleri, Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cad. Kadıköy Yapı İş Merkezi D2 Blok N:43 D:13 Kadıköy/İstanbul adresine taşınmıştır. Kira sözleşme tutarı: Vakıf için 350,00 (üç yüz elli)TL ve Vakıf İktisadi İşletmesi için 350,00 (üç yüz elli)TL olmak üzere toplam 700,00(yedi yüz)TL dir.

Bu bedel daha sonra Başkan Kadriye Akçelik tarafından vakıf hesaplarına bağış olarak geri verilmektedir. Taşınma arifesinde büronun tadilat işleri vakıf başkanımız tarafından karşılanmış olup Mayıs/2015 ayından itibaren büronun tüm giderleri kendisi tarafından karşılanmış olup karşılanmaya da devam etmektedir.

Vakfımızın WEB sayfası tekrar yayın hayatına başlamıştır. PLATİN  BİLGİSAYAR PROG. MÜH. YAY. SAN. TİC. LTD . ŞTİ. firması ile 2000,00(iki bin)TL+KDV bedelle sözleşme imzalanarak, Web sayfasının düzenli yayın sağlamaları konusunda anlaşma yapılmıştır.

19-11-2015 tarihinde Onursal üyemiz Sayın Gökay Yavuz’ un Genel Müdürlüğünü yaptığı , MNG FAKTORİNG AŞ. firması 10  üniversite öğrencisine(bursiyerleri  kendisi tespit ederek) aylık 100,00 (yüz)TL burs vermiş olup , toplam  burs tutarı olan 10.000 (onbin) TL yi vakıf hesabımıza  yatırmıştır. Gökay Yavuz’a ve işlemleri takip ederek sonuçlandıran Yönetim Kurulu üyemiz Serdar Sarıca ya huzurlarınızda  teşekkür ederiz.

Ayrıca Sayın Gökay Yavuz  ve eşi, Sayın Leman Yavuz ile  birlikte 2 öğrenciye, Başkan Kadriye Akçelik 3 öğrenciye, Başkan Yardımcısı sayın Makbule Çerimli 2 öğrenciye, Yönetim Kurulu üyemiz sayın Serdar Sarıca ve eşi Yasemin Sarıca ile birlikte 1 öğrenciye burs vermektedirler.  Yine eski bursiyerlerimizden  Hüseyin Şan 1 öğrenciye burs vermektedir.

Yönetim Kurulumuz çalışma döneminde gerekli gördüğü tüm kurum ve kuruluşların etkinliklerine katılım sağlamış ve desteklemiştir.

Sayın Üyelerimiz,

Yönetim Kurulumuz Vakıf ile ilgili çalışmalarda gerek İstanbul Ofis dâhilinde, gerek İstanbul dışındaki faaliyetlerde yaptıkları hizmetlerde bugüne kadar bütün harcamaları kendi olanaklarıyla karşılamışlardır.

Vakfımızı kuruluş amacına uygun yönetmek biz yönetim Kurulu Üyelerinin önceliğidir.

Bu amaçla siz değerli üyelerimizin katkılarının devamı ile çıtayı yükseltme çabasındayız.

Yönetim Kurulumuz adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.  20.03.2016

Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu
ÇAĞRI...

TÜRKİYE’NİN AYDINLIK YÜZÜ TUNCELİ’NİN ÇAĞDAŞ DÜŞÜNEBİLEN ZİHİNLERE, ETKİNLİKLERE VE ARAÇLARA İHTİYACI VAR!

BU İHTİYAÇLARI KARŞILAMA SÜRECİNE, TUNCELİ EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI, TÜRKİYE VE DÜNYANIN DEĞİŞİK ÜNİVERSİTELERİNDE GÖREV YAPAN ONLARCA TUNCELİLİ ÖĞRETİM ÜYESİNİ BİR ARAYA GETİREREK MÜTEVAZI BİR KATKIDA BULUNMAYI AMAÇLIYOR.

BURADAN ALDIĞI GÜÇLE TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ’NİN KURULUŞ SÜRECİNE BU KENTİN BEKLENTİLERİNİ VE İDEALLERİNİ TEMSİL EDEREK KATILAN VAKFIMIZ, ŞİMDİ ÇALIŞMALARINI YERELE TAŞIYOR.

BUGÜNE KADAR TÜRKİYE’NİN ONLARCA ÜNİVERSİTESİNDE OKUYAN BİNLERCE TUNCELİLİ ÖĞRENCİYİ DESTEKLEYEN TUNCELİ EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI, ŞİMDİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ’NDE OKUYACAK ÖĞRENCİLERİN BARINMA İHTİYACIYLA İLGİLİ BİR ÖĞRENCİ YURDU İNŞA ETMEYİ AMAÇLIYOR!

AYNI ZAMANDA VAKFIMIZIN KURUCULARI ARASINDA YER ALAN İŞADAMLARIMIZIN ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLMEKTE OLAN 500 KAPASİTELİ ÖĞRENCİ YURDUNUN İNŞASINI EĞİTİM VE SAĞLIK ALANINDA BAŞKA PROJELER VE YATIRIMLAR TAKİP EDECEKTİR.

BÜTÜN BU ÇALIŞMALARDA KENTİMİZLE İLGİLİ KURUMLARIN DESTEĞİNİ HİSSETMEYİ ARZULUYOR VE KALBİ BU KENT İÇİN ATAN TÜM DOSTLARIMIZI VAKFIMIZLA MADDİ VE MANEVİ DAYANIŞMAYA ÇAĞIRIYORUZ.

Sitemizde En Çok Okunan İçerikler

BASINA VE KAMUOYUNA ZORUNLU AÇIKLAMAUlusal ve yerel basında son günlerde “ HAYDİ TORUN
Yusuf Cengiz’in Ardından…
Yusuf Cengiz’in Ardından… Gidenlerin ardından iyi şeyler söylemek adettir ama
İHALE İLANI  TUNCELİ EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI İHALE İLANI   Vakfımız tarafından Projelendirme ve

Sitemizde En Çok Yorumlanan İçerikler

Tarihçe
TarihçeTunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın kuruluşu 1950’li yıllarda İstanbul’da
Vakfımızın 2015 yılı Genel Kurulu yapıldı
Vakfımızın 2015 yılı Genel Kurulu yapıldıVakfımızın 2015 yılı faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul
BAŞKANIN MESAJI
BAŞKANIN MESAJINEDEN EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI Vakıf, kişiler veya kurumlarca kurulmuş,
Vakıf Arsasının Tarihçesi
Vakıf Arsasının Tarihçesiİstanbul’da, 1957 yılında, Mehmet Turgut (Hozatlı Kurukahveci Mehmet Efendi)

Son Yapılan Yorumlar

Tarihçe için Cemal şah diyorki;

Başarılar. selamlar. kolaylıklar diliyorum

Vakıf Arsasının Tarihçesi için Hüseyin diyorki;

Başarılar dilerim. selanlar sevgiler.

Vakfımızın 2015 yılı Genel Kurulu yapıldı için Haydaran diyorki;

Başarılar diliyorum. sevgiler.
  • Fotoğraf Arşiivimizden