2014 YILI FAALİYET RAPORU

TUNCELİ EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI 2014 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURULU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Değerli üyelerimiz:

Vakfımızın 24.Olağan Mali Genel Kuruluna hoş geldiniz. Hepinizi Yönetim Kurulumuz adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Vakfımızın kuruluş amacına uygun faaliyetlerde bulunma azmimiz devam etmektedir. Bu amaçla 01.11.2013 tarihinde Vakıf Başkanı Kadriye Akçelik Tunceli İl Sınırları dâhilinde Öğrenci Yurdu yapımında kullanılmak ve öz kaynaklara aktarılması koşulu ile Vakıf hesabına 620.00TL: (Altıyüzyirmibin Türk Lirası) yatırmıştır.

Vakfımızın Kamu nezdinde ve olası kredi işlemlerinde rahat hareket etmesi için Cumhuriyet Mahallesi Ergenekon Cad. No.104/6 Feriköy Şişli İSTANBUL adresindeki vakıf binası yeniden değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Lisanslı Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. firmasının yaptığı 19.02. 2014 tarihli 563 nolu yeniden Değerleme sonucunda mevcut haldeki iş hanı yeniden değer artışı yapılarak 5.519.790.60 TL:(Beşmilyon beşyüz ondokuzbin yediyüzdoksan lira altmış kuruş) olarak tespit edilmiştir. Bu rakam Vakıf Öz Kaynaklarına eklenmiştir. Sonuçta Vakfımızın muhasebe kayıtlarında Öz kaynaklarımızın Toplamı: 6.403.431,94 TL. (Altımilyon dörtyüzüçbin dörtyüzotuzbir lira doksandört kuruştur.) dir.

Vakfımıza Tunceli İli Merkez Aktuluk Mahallesinde mülkiyeti hazineye ait 15.500 M2 yüzölçümlük taşınmazın 13.651 M2 lik kısmı 12.03.2014 tarih 91584446–310–62–3129–167991 sayılı yazıyla T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Öğrenci Yurdu yapılmak üzere vakfımıza tahsis edilmiştir.

Milli Emlak Müdürlüğünün Arsa Tapu Tahsis Belgesi vermemesi üzerine, Yatırım Teşvik Belgesinden faydalanma ve arazideki kamusal sorunları çözmek için Ankara’da bulunan Hazine Müsteşarlığı ve Milli Emlak Genel Müdürlüğünde yazışmalar elden takip edilerek Vakıf lehine karar çıkarılması sağlanmıştır.

Arsanın tahsisi üzerine, 2014 yılı Nisan ayında Tunceli İl Özel İdaresi ile 1179 nolu Taşınmazın Ön İzin Sözleşmesi, Vakıf adına Başkan Kadriye AKÇELİK, Başkan Yardımcısı Makbule ÇERİMLİ, Yön. Kurulu Üyeleri Serdar SARICA ve Hüseyin ÖZ katılımı ile imzalanmıştır. Söz konusu arsanın Mevzi İmar Planı için Tunceli Belediyesine yapılan müracaatımız sonunda, Tunceli Belediye Başkanlığı Meclisinin 08.05.2014 tarih 29 karar sayılı olur yazısı tarafımıza verilmiştir.

Belediye Meclisi kararı sonrasında Konuyla ilgili çalışmalarımız devam ederken, yapılan ihale ile zemin etüdü yaptırılmıştır. Su ve kanalizasyon için Tunceli Belediyesine başvuru yapılmıştır.

Taşınmazın içinden geçen kuru derenin ıslahı içinde DSİ’ne (Devlet Su İşleri) başvuru yapılmıştır.

Yapılacak Öğrenci Yurdu yatırımında KDV avantajından faydalanmak ve ticari faaliyette bulunmak amacıyla 08.04.2014 tarihli Vakıf Yönetim Kurulu, TUNCELİ EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETME kurulması kararını alınmış ve 26.06.2014 tarih, 8599 nolu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Sayfa:2311 de tescil edilerek faaliyete geçmiştir.

Vakfımızın bir önceki yönetimi döneminde tahliye kararı alınan Feriköy’deki binanın kiraya verilmesi gerekiyordu. Bu süreçte Deprem Analiz raporu yapıldı ancak, söz konusu binamızın Deprem Yönetmeliğine uygun bir yapıda olmadığı anlaşıldı. Konu Tunceli Belediye yetkilileri ile müzakere edildi. Bu süreçte Tunceli Belediyesinden yetkililer İstanbul’a gelerek binayı yerinde görüp gözlemlediler. İncelemeler sonunda: “Mevzuatı yerine getirebilecek imkânlarımız yoktur” açıklamasını sözlü olarak Vakfımıza ilettiler.

Vakıf binasının kiraya verilecek şartlara uygun olmamasından dolayı uzun süre kira gelirlerinden mahrum kaldığımızdan, yıllardır öğrencilere burs verme geleneği olan Vakfımız üzgünüz ki bu yıl da bu faaliyetinden mahrum kaldı. Ancak bu sure zarfında 5 öğrenciye Vakıf Başkanımız Kadriye AKÇELİK, 2 öğrenciye Başkan Yardımcımız Makbule ÇERİMLİ kendi imkânlarıyla burs verdiler. Ayrıca öğrencilik yıllarında vakfımız bursundan yararlanan Hüseyin Şan geri dönüş yaparak bir öğrenciye Vakfımız üzerinden burs veriyor.

Uzun süren arayışlardan sonra nihayet Deprem yönetmeliğine uygun şartlarda binayı onarmayı üstlenerek kiracı adayı bir firma ile görüşmeler başladı. Kiraya verilecek binanın onarım işleminin yapılması için Tunceli Belediye Meclisinin kararı gerekiyordu. Bu karar olumlu yönde gelince Kiracı firma ile kira sözleşmesi imzalandı. Ancak bir süre sonra Kiracı firma Vakfımıza ikinci bir öneri sundu. Binanın onarılması yerine binanın yıkılıp yeniden yapılması teklif edildi. Bu konu Vakıf yöneticilerimiz ve üyelerimiz içinde tartışıldı, müzakere edildi. Nihayetinde vakıf çıkarlarına uygun olduğu anlayışı genel kabul gördü.

Binanın yıkılıp yeniden yapılmasının gerçekleşmesi için yeni bir Meclis Kararı gerekiyordu. Bu İşlemlerin yapılması için Yönetim Kurulumuz Tunceli Belediyesine başvurarak gerekli Meclis kararının çıkarılması talebinde bulundu. Meclis kararının çıkarılması aşamasında Vakıf Başkanımız Kadriye AKÇELİK, Başkan yardımcımız Makbule ÇERİMLİ, Muhasip Üye Fidan AKGÜL, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Serdar SARICA, Zöhre AYDIN ve Cemal TAŞ farklı tarihlerde heyet halinde Tunceli’ye gittiler. Tunceli’de bulunan yönetim Kurulu Üyemiz Hüseyin ÖZ’ün de katılımıyla kurum ve kurum temsilcileriyle temaslarda bulundular. Ayrıca Vakfımızın üyelerinden M. Celal BAYKARA’nın da içinde bulunduğu bir heyet 2014 yazında Tunceli’ye giderek Tunceli Belediye Eş Başkanları Mehmet ALİBUL ve Nurhayat ALTUN ile Meclis üyeleriyle temaslarda bulunarak projelerimiz ve amaçlarımız konusunda bilgilendirme verdiler. Bu bilgilendirmede hem Vakfımızın tarihçesi, hem arsayı edinme koşulları anlatıldı.

Vakıf gelirinin %35 payı Tunceli Belediyesine ödeniyorken, bu pay bir önceki belediye yönetimi döneminde %5e düşürüldü. Ancak binanın yıkılıp yeniden yapılma kararının meclis gündemine alındığı oturumda, bu konu tekrar gündeme alındı ve bu pay tekrar eski seviye olan %35e çıkarıldı. Kar payının tekrar %5 seviyesine çekilme öneri ve çabalarımız devam etti. Nihayetinde Tunceli Belediye Meclisi: “Karara bağladığımız bir konuyu aynı yıl içine tekrar gündeme alamayız” diyerek yine meclis kararıyla alacaklarını bir yıl dondurdular. Tunceli Belediyesinin talebi üzerine de Kiracı firmanın temsilcisiyle de Tunceli’ye gidilerek Vakıf binasının imarı ve kiracının faaliyeti konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Tunceli Belediye Meclisi binanın yıkılıp yeniden yapılması konusunda karar çıkarınca, aşağıdaki şartlarda Kiracı Firma ile yeni bir Kira Kontratı yapıldı. Buna göre:

1-Vâkıfımızın binası Apart Otel ve Otel / İşyeri olarak yapılacak.

2-Kira ve binanın yeniden yapım süresince geçerli olmak üzere Kiracıdan 1.000.000. TL.lik Teminat Mektubu alındı.

3- Kira süresi Yirmi yıldır.

4- Aylık kira bedeli 40.000 TL. (Kırkbin) dir.

5-Kira başlangıcı 17.10.2014 tarihidir. Başlangıç tarihinden itibaren altı ay kira alınmayacaktır.

Vakıf binasının kiraya verilmesinden sonra binada bulunan Vakıf bürosunun yeni bir adrese taşınması gerekliydi. Yönetim Kurulumuz tarafından öncelikle Vakıf merkezi için bir ofisin satın alınması genel kabul gördü. Satın alınacak yerin Şişli İlçe sınırları içinde veya Merkezi bir yerde olması öncelikli tercih oldu. Kiracı Firma ile anlaşma gereği binayı kısa zamanda terk etmemiz gerekiyordu. Bu süre içinde satılık bir uygun adres bulunana kadar Yönetim Kurulu üyemiz Hüseyin Yüksel iki aylık bir süre zarfında sahibi bulunduğu Bade Otelde bir ofis yerini Vakfımıza bedelsiz tahsisi etti. Bu süreçte yapılan arayışlar sonunda Abide-i Hürriyet Mahallesi 118 numaralı binanın 4. Katının 8. Dairesi Vakıf adına satın alınması kararı alındı. Bankadan kredi de kullanmak için gerekli işlemlerde tamamlandı. Ancak daha sonra geçmiş dönem başkan, yönetici ve üyelerimizle yapmış olduğumuz istişareler sonunda mevcut yerin satın alınmasından vazgeçildi.

Vakfımızın acil bir yere ihtiyacı olduğundan yönetim kurulumuzdan üç üye mevcut yeri satın alarak, Mart 2015 de yaptığımız bu Olağan Mali Genel Kurula kadar kira almamak koşuluyla Vakıf merkezini söz konusu adrese taşıdık. Konuyu Genel Kurulumuzun gündemine sunacağız. Bu arada Bir firmadan Kira tespit Ekspertizi yapıldı. Bu raporu Genel Kurulumuza katılan üyelerimizle paylaşacağız.

Üyelerimiz uygun görürse Vakfımız kiracı olarak bu adreste faaliyete devam edecektir. Aksi takdirde Genel Kurulun takdiri doğrultusunda yeni bir adrese taşınma arayışına gidilecektir. Mart 2015 ayı içinde Tunceli’de yapılacak Öğrenci yurdunun inşaatına başlama hazırlıkları yapılırken aynı zamanda hemşerimiz de olan Mimar Dara KIRMIZITOPRAK ile görüşmeler yapıldı. Dara KIRMIZITOPRAK öneriye sıcak bakınca inşaat ile ilgili mesleki bilgileri olan üyelerimizi arayarak destek istedik. Bu desteğe olumlu yanıt veren üyelerimizden Harita Mühendisi Veli ASLAN ve Elektrik Yüksek Mühendisi Yılmaz GÜNDOĞAN ve Vakıf yöneticileri ile Dara KIRMIZITOPRAK’ın bürosunda toplantı yapıldı. Toplantıda Öğrenci yurdunun yapılacağı arsayı gidip bir zat yerinde görme kararı alındı. 6 Mart 2015 tarihinde Vakıf Başkanımız Kadriye Akçelik, Mimar Dara KIRMIZITOPRAK, Harita ve kadastro mühendisi Veli ASLAN’dan oluşan heyet Tunceli’ye gidip arsayı yerinde inceledi. Tunceli Belediyesi yetkilileriyle görüşüldü, bilgi alış verişinde bulunuldu.

Mimar Dara KIRMIZITOPRAK, Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı Öğrenci yurdu Yerleşkesi 1/500 ölçekli Mimari Açıklama Raporu taslağını Vakıfa sundu. İlgi duyan üyelerimiz Yerleşke Planını inceleyebilir.

Keza 27 Mart 2015 tarihinde mimar Dara KIRMIZITOPRAK’ın bürosunda, Üyelerimiz Veli ASLAN, Yılmaz GÜNDOĞAN ile Vakıf adına Başkan Kadriye AKÇELİK ve Başkan Yardımcısı Makbule ÇERİMLİ’nin katılımıyla bir toplantı yapıldı. Toplantıda Mimari proje üzerinde bilgi alışverişi yapıldı.

Saygıdeğer Üyelerimiz,

Yönetim Kurulu Üyelerimiz Vakıf ile ilgili çalışmalarda gerek İstanbul Ofis dâhilinde, gerek İstanbul dışındaki faaliyetlerde bulunmak üzere yaptıkları hizmetlerde bugüne kadar yaptıkları bütün harcamaları kendi olanaklarıyla karşıladılar.

Vakfımızı kuruluş amacına uygun yönetmek biz yönetim Kurulu üyelerinin öncelliğidir. Bu amaçla siz değerli üyelerimizin katkılarının devamıyla çıtayı yükseltme çabasındayız.

Yönetim Kurulumuz adına hepinizi sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz. 29.03.2015

Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı

Yönetim Kurulu
ÇAĞRI...

TÜRKİYE’NİN AYDINLIK YÜZÜ TUNCELİ’NİN ÇAĞDAŞ DÜŞÜNEBİLEN ZİHİNLERE, ETKİNLİKLERE VE ARAÇLARA İHTİYACI VAR!

BU İHTİYAÇLARI KARŞILAMA SÜRECİNE, TUNCELİ EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI, TÜRKİYE VE DÜNYANIN DEĞİŞİK ÜNİVERSİTELERİNDE GÖREV YAPAN ONLARCA TUNCELİLİ ÖĞRETİM ÜYESİNİ BİR ARAYA GETİREREK MÜTEVAZI BİR KATKIDA BULUNMAYI AMAÇLIYOR.

BURADAN ALDIĞI GÜÇLE TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ’NİN KURULUŞ SÜRECİNE BU KENTİN BEKLENTİLERİNİ VE İDEALLERİNİ TEMSİL EDEREK KATILAN VAKFIMIZ, ŞİMDİ ÇALIŞMALARINI YERELE TAŞIYOR.

BUGÜNE KADAR TÜRKİYE’NİN ONLARCA ÜNİVERSİTESİNDE OKUYAN BİNLERCE TUNCELİLİ ÖĞRENCİYİ DESTEKLEYEN TUNCELİ EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI, ŞİMDİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ’NDE OKUYACAK ÖĞRENCİLERİN BARINMA İHTİYACIYLA İLGİLİ BİR ÖĞRENCİ YURDU İNŞA ETMEYİ AMAÇLIYOR!

AYNI ZAMANDA VAKFIMIZIN KURUCULARI ARASINDA YER ALAN İŞADAMLARIMIZIN ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLMEKTE OLAN 500 KAPASİTELİ ÖĞRENCİ YURDUNUN İNŞASINI EĞİTİM VE SAĞLIK ALANINDA BAŞKA PROJELER VE YATIRIMLAR TAKİP EDECEKTİR.

BÜTÜN BU ÇALIŞMALARDA KENTİMİZLE İLGİLİ KURUMLARIN DESTEĞİNİ HİSSETMEYİ ARZULUYOR VE KALBİ BU KENT İÇİN ATAN TÜM DOSTLARIMIZI VAKFIMIZLA MADDİ VE MANEVİ DAYANIŞMAYA ÇAĞIRIYORUZ.

Sitemizde En Çok Okunan İçerikler

BASINA VE KAMUOYUNA ZORUNLU AÇIKLAMAUlusal ve yerel basında son günlerde “ HAYDİ TORUN
Yusuf Cengiz’in Ardından…
Yusuf Cengiz’in Ardından… Gidenlerin ardından iyi şeyler söylemek adettir ama
İHALE İLANI  TUNCELİ EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI İHALE İLANI   Vakfımız tarafından Projelendirme ve

Sitemizde En Çok Yorumlanan İçerikler

Tarihçe
TarihçeTunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın kuruluşu 1950’li yıllarda İstanbul’da
Vakfımızın 2015 yılı Genel Kurulu yapıldı
Vakfımızın 2015 yılı Genel Kurulu yapıldıVakfımızın 2015 yılı faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul
BAŞKANIN MESAJI
BAŞKANIN MESAJINEDEN EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI Vakıf, kişiler veya kurumlarca kurulmuş,
Vakıf Arsasının Tarihçesi
Vakıf Arsasının Tarihçesiİstanbul’da, 1957 yılında, Mehmet Turgut (Hozatlı Kurukahveci Mehmet Efendi)

Son Yapılan Yorumlar

Tarihçe için Cemal şah diyorki;

Başarılar. selamlar. kolaylıklar diliyorum

Vakıf Arsasının Tarihçesi için Hüseyin diyorki;

Başarılar dilerim. selanlar sevgiler.

Vakfımızın 2015 yılı Genel Kurulu yapıldı için Haydaran diyorki;

Başarılar diliyorum. sevgiler.
  • Fotoğraf Arşiivimizden